Xidmətlərimiz

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Mütəxəssislərimiz istənilən həcmli yüklərinin nəql ediləməsində, gömrük rəsmiləşdirilməsində, bəyannamə üçün lazım olan sənədlərin hazırlanmasında, gömrük orqanında müştərinin maraqlarını təmsil etmək və gömrük tranziti zamanı zəmanətvermə, ekspert qiymətləndirməsi və xarici ticarət fəaliyyəti ilə bağlı məsləhətləşmələr və s. məsələlərdə sizə kömək etməyə hazırdır. Xidmətlər tərəflər arasında bağlanmış “xidmət müqaviləsi” əsasında həyata  keçirilir və xidmətlərin dəyəri “qiymət razılaşdırılması”  protokoluna uyğun tənzimlənir.

Gömrük təmsilçiliyi xidmətləri

Bizimlə gömrük təmsilçiliyi xidmətlərinin göstərilməsinə dair xidməti müqavilə bağlayıb etibarnamə təqdim etməklə, gömrük məntəqəsinə getmədən, vaxtınıza və pulunuza qənaət edərək dünyanın istənilən ölkəsindən sifariş etdiyiniz yükü bizim vasitəmizlə rahat şəkildə ünvanınızda təhvil-təslim aktı əsasında təhvil ala bilərsiniz.

Tam gömrük təmsilçiliyi xidmətlərimizə daxildir:

 • Müqavilənin qüvvədə olduğu müddətdə ödənişsiz əsaslar ilə gömrük sahəsi üzrə məsləhət xidməti;
 • Yükə dair sənədlərin daşıyıcı kompaniyadan götürülməsi;
 • Gömrük rəsmiləşdirilməsinə dair sualların cavablandırılması, aidiyyəti məsləhətlərin verilməsi və ortaya çıxmış məsələlərə dair müvafiq köməkliklərin göstərilməsi;
 • İlkin versiyalı gömrük bəyannaməsinin hazırlanması;
 • Gömrük rəsmiləşdirilməsi (idxal, ixrac);
 • Dövlət orqanlarından lazımi sertifikatların alınması;
 • Gömrük rüsumlarının və digər ödənişlərin müştərinin adından və onun tapşırığına əsasən həyata keçirilməsi;
 • Yüklərin müştəriyə çatdırılması və təhvil-təslim aktı əsasında təhvil verilməsi.

Logistika xidmətləri

Şirkətimiz beynəlxalq yüklərin dəniz, avtomobil və hava yolu vasitəsilə Azərbayacana, yaxud xarici ölkələrə daşınmasını təşkil edir. Eyni zamanda, şirkətimiz dünyanın istənilən ölkəsindən sifariş etdiyiniz yüklərin daşınmasında etibarlı və təhlükəsiz daşınma marşrutunu tərtib edərək daşınan yüklərinizin sənədlərinin hazırlanması və gömrükdə rəsmiləşdirilməsini təmin edir.

 • Dəniz yolu ilə yük daşınmalarında dünyanın aparıcı şirkətləri ilə əməkdaşlıq etməyin gətirdiyi üstünlüklərdən istifadə edərək sifarişçilərimizin yüklərinin nəql olunması zamanı optimal həllər və minimum xərclər təqdim edirik.
 • Dünyanın müxtəlif yerlərindən Bakı hava limanına, yaxud sifarişçinin ünvanına qədər yüklərin daşınmasını təşkil edirik. Təhlükəli yüklərinizin və yaxud soyuducu ilə daşınması ehtiyac olan yüklərinizin və gömrük əməliyyatlarının həyata keçirilməsini bizə etibar edə bilərsiniz.
 • Avropa və Asiyanın istənilən ölkəsindən Azərbaycana və eləcə də Azərbaycandan həmin ölkələrə avtomobil yolu ilə yüklərin daşınmasını təşkil edirik.

Beynəlxalq karqo yük daşımaları

“AzInternational” beynəlxalq yüklərin, konteynerlerin və digər yüklərin Azərbaycana, yaxud da xarici ölkələrə daşınmasını təşkil edir. Eyni zamanda, daşınan yüklərinizin sənədlərinin hazırlanması və yüklərinizin gömrükdə rəsmiləşdirilməsini təmin edir.

    Şirkətimiz Avropa, MDB, Baltikyanı, Balkan və Mərkəzi Asiya ölkələri üzrə yüklərin daşınmasında ən etibarlı və təhlükəsiz daşınma marşrutunu tərtib edir.

 • Beynəlxalq yük daşımalarının avtomobil yolu ilə daha keyfiyyətli, təhlükəsiz və qısa müddətdə daşınması;
 • İdxal və ixrac ediləcək yüklərin hər növ konteynerlərdə, dəniz yolu vasitəsi ilə münasib qiymətlərlə daşınması;
 • Hər növ ağır çəkili yüklərin vaqonlarda, yaxud da konteynerlərin platforma üzərində daha münasib qiymətlər ilə daşınması;
 • İdxalat və ixracat sahəsində yüklərin daha qısa vaxtda və tam təhlükəsiz olaraq hava yolu ilə daşınması;
 • Konteynerləri sərfəli qiymətlər ilə limanda qəbul edib ünvana qədər, ünvanda qəbul edib limana qədər daşınması;
 • Beynəlxalq yük daşımaları zamanı yüklərin etibarlı sığorta olunması;
 • Yüklərin gömrükdə rəsmiləşdirilməsi zamanı tələb edilən sənədləri hazırlama və digər işlərin görülməsi;

Gömrük rəsmiləşdirilməsi üzrə yardımçı xidmətlər

“AzInternational” MMC fəaliyyət sahəsi üzrə gömrükdən istifadə edən vətəndaşlara və sahibkarlara müvafiq gömrük məntəqələri üzrə yardımçı gömrükləmə xidmətlərini təklif edir.

 • Gömrük rəsmiləşdirilməsi məqsədi üçün gömrük təmsilçisi təmsil  etdiyi  şəxsdən və ya hüquqi şəxsdən qəbul etdiyi mal müşayiət  sənədlərində  olan məlumatların yoxlanılması, onun əsasında  elektron gömrük bəyannaməsinin, idxal, ixrac,  tranzit,  məsul saxlanc,  müvəqqəti  idxal, müvəqqəti ixrac,  təkrar idxal, təkrar ixrac və s. gömrük bəyannamələrinin   tərtib olunması;
 • Təmsil etdiyi şəxsin tapşırığı əsasında tam gömrük rəsmiləşdirilməsi ilə bağlı yükə aid müvafiq sənədlərin gömrük orqanlarına təqdim edilməsi, gömrük rəsmiləşdirilməsinə aid mərhələlərdən keçirilməsi və gömrük rəsmiləşdirilməsi başa çatdıqdan sonra təmsil etdiyi şəxsə ötürülməsi;
 • Yükün idxalından öncə yükün rəsmiləşdirilməsinə dair bütün gömrük rüsumlarının, habelə istifadə olunacaq xidmətlərin ödənişlərinin  hesablanması;
 • Yüklərin gömrük rəsmiləşdirilməsi məqsədi üçün tələb olunan gömrük sənədlərinin, habelə müvafiq icazələrin və sertifikatların əldə olunması;
 • Xifən kodların müəyyən olunması;
 • Yüklərin sığortalanmasının təşkili;
 • TİR Carnet, CMR və digər nəqliyyat sənədlərinin tərəfimizdən hazırlanması;
 • Yükün beynəlxalq daşınmasının təşkil olunması.

Maliyyə xidməti

   “AzInternational” gömrük rüsumlarının və digər ödənişlərin müştərinin adından və onun tapşırığına əsasən həyata keçirir, xərclərin hesablanmasında və müvafiq gömrük rüsumlarının ödənilməsində köməklik göstərir, gömrük rəsmiləşdirmə xərclərini optimallaşdırır. Hər bir müştəriyə optimal iş alqoritmi təklif olunur. Bu yanaşma sayəsində qanunun tələblərini pozmadan xərclərin azaldılmasına nail olmaq mümkündür.

Anbar xidməti

“AzInternational” yükünüzü etibarlı və təhlükəsiz saxlamağa yardım edə bilər. Şirkətimizin anbar xidmətlərinə daxildir:

 • Yük və malların anbarda saxlanması;
 • Doldurulma və boşaldılma;
 • Malların qəbul zamanı çeşidlənməsi;
 • Sifarişlərin yüklənməsi;
 • Anbara daxildən və xaricdən daimi nəzarət;
 • Müştərinin istəyinə əsasən yükün nəqliyyat işlərinin görülməsi;
 • Yüklərin yığılması, qablaşdırılması.

  Siz yalnız anbardan istifadə haqqını ödəyərək şəxsi anbarınızın saxlanılması xərclərinə qənaət edirsiniz, malların yüklənib boşaldılması üçün lazım olan anbar texnikasını almırsınız.